Prihláška na prímestský tábor

Prihláška na tábor
Tu sa môžete zoznámiť, ako pracujeme s osobnými údajmi https://www.veselaveda.sk/ochrana-osobnych-udajov/